PROTECTIA DATELOR

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.
MEDIA DEFENDER SRL, având sediul în Str. CRISTIAN, Nr. 20, Etaj 5, Ap. 17, 550073 Sibiu, Jud. Sibiu, cod de identificare fiscală 31792849, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/507/2013 ("MEDIA DEFENDER SRL", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care MEDIA DEFENDER SRL prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.
1.DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

A. Notificare

a. Notificare modificare număr de locuri de vaccinare disponibile

Date cu caracter personal prelucrate: adresă e-mail, număr de telefon.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Notificarea utilizatorului privind modificarea numărului de locuri de vaccinare disponibile

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

B. APLICAȚIA VACCIN.LIVE (SCANEAZĂ ȘI VALIDEAZĂ CERTIFICAT DIGITAL EUROPEAN COVID-19)
a. Scanarea și validarea Certificatului Digital European COVID-19 – afișarea temporară a informațiilor pe dispozitivul de scanare.

Date cu caracter personal prelucrate: numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scanarea și validarea Certificatului Digital European COVID-19, afișarea temporară a informațiilor numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare pe dispozitivul de scanare fără ca datele să fie salvate pe dispozitiv.

Salvarea temporară (max. 14 zile) în baza de date a utilizatorului vaccin.live a identificator unic (cod URN) a certificatului scanat, a tipului de certificat cât și a statului emitent.

Salvarea de date anonimizate statistice în baza de date a utilizatorului vaccin.live. Se contorizează numărul de scanări și tipul certificatului pentru a permite crearea unui raport anonimizat privind numărul și tipul de certificate scanate într-o anumită perioadă

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

Exceptia de prelucrare a datelor speciale: Consimțământul expres al persoanei

C. Contactarea utilizatorilor

a. Contactarea utilizatorului

Date cu caracter personal prelucrate: adresă de e-mail.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

D. Contul de utilizator

a. Crearea contului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: adresă de e-mail.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)

Exceptia de prelucrare a datelor speciale: Consimțământul expres al persoanei

b. Completarea profilului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate
: adresă de e-mail.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Completarea profilului de utilizator

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

c. Date pentru emiterea documentelor financiar/contabile (comandă, factură proforma, factură fiscală)

Date cu caracter personal prelucrate: adresă de e-mail, nume, prenume, denumire societate, date fiscale (CUI, Număr de înregistrare în Registrul comerțului), număr de telefon, adrese de facturare și/sau livrare (Strada, Oraș/Localitate, Județ, Cod poștal), alte informații legate de achiziție

Scopul prelucrării

Temeiul legal

emiterea documentelor financiar/contabile (comandă, factură proforma, factură fiscală)

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD) 

E. Marketing (Newsletter, promoții, oferte)

a. Mesaje comerciale

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.


Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)

2. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.

3. DESPRE TEMEIURILE LEGALE


Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.
În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

4. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Sursa Datelor cu Caracter Personal este: persoana vizată, persoana vizata, platforma de validare, utilizatorul online.

5. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

6. DURATA DE PRELUCRARE


Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:


Operațiunea

Durata

Notificare modificarea numărului de locuri de vaccinare disponibile

până la momentul notificării privind modificarea stării unei situații sau până la dezabonare

Validarea documentului electronic numit ”Adeverință de vaccinare” descărcat din registrul RENV, prelucrarea codului numeric personal: salvarea ultimelor 4 cifre din CNP, asociate contului de utilizator

CNP-ul (în întregime) nu se stochează
Se stochează ultimele 4 cifre ale CNP-ului pe o durată de maxim 2 ani sau până la revocarea consimțământului

Contactarea utilizatorului

durata necesară soluționării cererii

Crearea contului de utilizator

durata existenței contului

Completarea profilului de utilizator

durata existenței contului

Mesaje comerciale

până la momentul retragerii consimțământului

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: [persoana vizată, organizatori de evenimente pulbice si private, unitati de cazare, unitati de alimentatie publica, cluburi si baruri, institutii publice, furnizori de servicii IT, organizatori de evenimente publice si private, furnizori de servicii de marketing].
Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

9. DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Dreptul de acces:
Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare:
Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere:
În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Solicitarea pentru ștergerea datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele modalități:

- orice fel de solicitări se pot trimite prin E-mail la adresa dezabonare@vaccin.live.
- pentru ”Dezabonare notificări locuri noi vaccinare” se poate accesa link-ul din secțiunea ”Informații utile” (partea de jos a paginii https://vaccin.live ) sau direct in emailul primit de la noi in partea de jos a mesajului
- pentru ștergerea definitivă și irevocabilă a contului de utilizator, prin accesarea link-ului ”Șterge cont” din profilul utilizatorului.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor:
În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție:
În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, MEDIA DEFENDER SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului:
În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat:
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere:
Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@vaccin.live.

10. CONTACT


Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: contact@vaccin.live.